چاپ این صفحه

گروه صنعتی چرندابی نقش افکار و نظرات صاحب نظران واصحاب فن را در توسعه و تکامل 

كیفی تولیدات خود مهم می داند و به برقراری ارتباطات و هم‌اندیشی ما بین  

اصحاب فن اهمیت داده و امید دارد كه از انتقاد موثر اهل فن كه به خوبی به نقاط قوت 

و ضعف تولیدات گروه صنعتی چرندابی واقف هستند برخوردار شود تا درصدد تقویت 

نقاط قوت و حذف نقاط ضعف خود برآید.  

کاربران سایت می توانند نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را با ما از طریق فرم ذیل در میان بگذارند


تماس با ما